Μαθήματα

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 39 μαθήματα, Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση σε 8 διδακτικά εξάμηνα. Από το Τμήμα προσφέρονται 43 μαθήματα.

Τα προπτυχιακά μαθήματα ομαδοποιούνται ανα εξάμηνο σπουδών:

 

και ανήκουν σε μια από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

α. Γενικής Υποδομήςβ. Ειδικής Υποδομήςγ. Ειδικότητας
1. Μαθηματικά Ι1. Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο1. Οικοδομική Ι
2. Φυσική2. Μηχανική Ι2. Στατική Ι
3. Περιβαλλοντική Χημεία3. Μηχανική ΙΙ3. Οικοδομική ΙΙ
4. Μαθηματικά ΙΙ4. Τοπογραφία4. Στατική ΙΙ
5. Τεχνικό Σχέδιο5. Υδραυλική5. Οικοδομική ΙΙΙ
6. Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού6. Σχέδιο με Η/Υ6. Στατική ΙΙΙ
7. Έλεγχος Ποιότητας &Τεχνολογία Δομικών Υλικών7. Εγκαταστάσεις κτιρίων7. Σκυρόδεμα Ι
8. Παραστατική Γεωμετρία8. Οργάνωση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού8. Αρχιτεκτονική
9. Τεχνική Νομοθεσία9. Πολεοδομία και ΕφαρμογέςΑστικού Σχεδιασμού9. Σύμμεικτες Κατασκευές
10. Τεχνική Γεωλογία10. Εδαφομηχανική10. Σκυρόδεμα ΙΙ
11. Θεμελιώσεις
12. Σιδηρές Κατασκευές
13. Σκυρόδεμα ΙΙΙ
14. ΑντισεισμικέςΚατασκευές
15. Επισκευές - Ενισχύσεις Παραδοσιακών και Σύγχρονων Κατασκευών

ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

α. Γενικής Υποδομήςβ. Ειδικής Υποδομήςγ. Ειδικότητας
1. Πολιτική Οικονομία1. Ιστορία Κατασκευών
2. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία2. Μηχανήματα Δομικών Έργων
3. Κοστολόγηση Κατασκευών3. Μονώσεις – Πυροπροστασία
4. Επιχειρησιακή Έρευνα4. Βιοκλιματικές κατασκευές