Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

α/αΚωδ.
Μαθ.
ΜάθημαΚατηγ. Μαθημ.Ώρες/Εβδομάδα

Θ      Α.Π.    Ε        Σ
Φ.Ε. (ώρες ανά εξάμηνο)Μονάδες ECTS
(ανά εξάμηνο)
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Β12302507Μαθηματικά ΙΙΓ.Υ.4-261757
Β22302511Παραστατική ΓεωμετρίαΓ.Υ.2-351255
Β32302509Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών ΥλικώνΓ.Υ.2-351506
Β42302506Μηχανική ΙΕ.Υ.4-262008
Β52302516Ειδικό Τεχνικό ΣχέδιοΕ.Υ.-441004
ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ12-142675030
Επεξήγηση όρων
ΘΘεωρητική Διδασκαλία
Α.Π.Ασκήσεις Πράξης
ΕΕργαστηριακή Διδασκαλία
ΣΣύνολο
Φ.Ε.Φόρτος Εργασίας
Π.Μ.Πιστωτικές Μονάδες
Γ.Υ,Γενικής Υποδομής
Ε.Υ.Ειδικής Υποδομής
Ειδ.Ειδικότητας
ΥΥποχρεωτικά
Ε.Υ.Κατά Επιλογήν Υποχρεωτικά
ΠΡΠροαιρετικά