Μαθήματα Γ’ Εξαμήνου

α/αΚωδ.
Μαθ.
ΜάθημαΚατηγ. Μαθημ.Ώρες/Εβδομάδα

Θ      Α.Π.    Ε        Σ
Φ.Ε. (ώρες ανά εξάμηνο)Μονάδες ECTS
(ανά εξάμηνο)
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Γ12303512Μηχανική ΙΙΕ.Υ.31262008
Γ22303510ΤοπογραφίαΕ.Υ.2-351506
Γ32303521ΥδραυλικήΕ.Υ.2-241255
Γ42303533Εγκαταστάσεις κτιρίωνΕ.Υ.4--41255
Γ52303532Οικοδομική ΙΕιδ.2-461506
ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ131112575030
Επεξήγηση όρων
ΘΘεωρητική Διδασκαλία
Α.Π.Ασκήσεις Πράξης
ΕΕργαστηριακή Διδασκαλία
ΣΣύνολο
Φ.Ε.Φόρτος Εργασίας
Π.Μ.Πιστωτικές Μονάδες
Γ.Υ,Γενικής Υποδομής
Ε.Υ.Ειδικής Υποδομής
Ειδ.Ειδικότητας
ΥΥποχρεωτικά
Ε.Υ.Κατά Επιλογήν Υποχρεωτικά
ΠΡΠροαιρετικά