Μαθήματα Δ’ Εξαμήνου

α/αΚωδ.
Μαθ.
ΜάθημαΚατηγ. Μαθημ.Ώρες/Εβδομάδα

Θ      Α.Π.    Ε        Σ
Φ.Ε. (ώρες ανά εξάμηνο)Μονάδες ECTS
(ανά εξάμηνο)
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Δ12304534Τεχνική ΝομοθεσίαΓ.Υ.22753
Δ22304552Σχέδιο με Χρήση Η/ΥΕ.Υ.441004
Δ32304541Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων ΠΜΓ.Υ.221004
Δ42304522Οικοδομική ΙΙΕιδ.2571506
Δ52304517Στατική ΙΕιδ.4372008
Δ62304530ΑρχιτεκτονικήΕιδ.2241255
ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ123112675030
Επεξήγηση όρων
ΘΘεωρητική Διδασκαλία
Α.Π.Ασκήσεις Πράξης
ΕΕργαστηριακή Διδασκαλία
ΣΣύνολο
Φ.Ε.Φόρτος Εργασίας
Π.Μ.Πιστωτικές Μονάδες
Γ.Υ,Γενικής Υποδομής
Ε.Υ.Ειδικής Υποδομής
Ειδ.Ειδικότητας
ΥΥποχρεωτικά
Ε.Υ.Κατά Επιλογήν Υποχρεωτικά
ΠΡΠροαιρετικά