Μαθήματα Ε’ Εξαμήνου

α/αΚωδ.
Μαθ.
ΜάθημαΚατηγ. Μαθημ.Ώρες/Εβδομάδα

Θ      Α.Π.    Ε        Σ
Φ.Ε. (ώρες ανά εξάμηνο)Μονάδες ECTS
(ανά εξάμηνο)
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ε12305515ΕδαφομηχανικήΕ.Υ.2-351255
Ε22305523Στατική ΙΙΕιδ.42-61757
Ε32305524Σκυρόδεμα ΙΕιδ.32-51757
Ε42305535Οικοδομική ΙΙΙΕιδ.2-461255
ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ε5α2305528Κοστολόγηση ΚατασκευώνΓ.Υ.2--2753
Ε5β2305542Επιχειρησιακή ΈρευναΓ.Υ.1-23
Ε6α2305578Ιστορία ΚατασκευώνΕ.Υ.2--2753
Ε6β2305518Μηχανήματα Δομικών ΈργωνΕ.Υ.2--2
ΣΥΝΟΛΟ15472675030
ΙΙΙ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ι*
Επεξήγηση όρων
ΘΘεωρητική Διδασκαλία
Α.Π.Ασκήσεις Πράξης
ΕΕργαστηριακή Διδασκαλία
ΣΣύνολο
Φ.Ε.Φόρτος Εργασίας
Π.Μ.Πιστωτικές Μονάδες
Γ.Υ,Γενικής Υποδομής
Ε.Υ.Ειδικής Υποδομής
Ειδ.Ειδικότητας
ΥΥποχρεωτικά
Ε.Υ.Κατά Επιλογήν Υποχρεωτικά
ΠΡΠροαιρετικά