Μαθήματα ΣΤ’ Εξαμήνου

α/αΚωδ.
Μαθ.
ΜάθημαΚατηγ. Μαθημ.Ώρες/Εβδομάδα

Θ      Α.Π.    Ε        Σ
Φ.Ε. (ώρες ανά εξάμηνο)Μονάδες ECTS
(ανά εξάμηνο)
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΣΤ12306536Σιδηρές κατασκευέςΕιδ.23-51757
ΣΤ22306527Οργάνωση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού ΜηχανικούΕ.Υ.21-3753
ΣΤ32306573Στατική ΙΙΙΕιδ.32-51757
ΣΤ42306531Σκυρόδεμα ΙΙΕιδ.31371757
ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΣΤ5αΞενόγλωσση Τεχνική ΟρολογίαΓ.Υ.2--2753
ΣΤ5β2306539Πολιτική ΟικονομίαΓ.Υ.2--2
ΣΤ6α2306549Μονώσεις - ΠυροπροστασίαΕ.Υ.2--2753
ΣΤ6β2306548Βιοκλιματικές ΚατασκευέςΕ.Υ.2--2
ΣΥΝΟΛΟ14732475030
ΙΙΙ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ι*
Επεξήγηση όρων
ΘΘεωρητική Διδασκαλία
Α.Π.Ασκήσεις Πράξης
ΕΕργαστηριακή Διδασκαλία
ΣΣύνολο
Φ.Ε.Φόρτος Εργασίας
Π.Μ.Πιστωτικές Μονάδες
Γ.Υ,Γενικής Υποδομής
Ε.Υ.Ειδικής Υποδομής
Ειδ.Ειδικότητας
ΥΥποχρεωτικά
Ε.Υ.Κατά Επιλογήν Υποχρεωτικά
ΠΡΠροαιρετικά